Čo robiť, keď sa západka dverí Kwikset nezasunie [Rýchla oprava]

Čo robiť, keď sa západka dverí Kwikset nezasunie [Rýchla oprava]

Máte problémy so zamykaním dverí? Alebo možno západka stále uviazla? Západky Kwikset sa nemusia zasunúť z niekoľkých dôvodov, ako je napríklad nesprávne zarovnaná západka. Či už je to zarážka alebo zaseknutie, pozrime sa, čo môžete urobiť, keď sa západka Kwikset nezasunie.

Zasekla sa vám západka dverí Kwikset a máte problémy so stiahnutím? S ohrozenou západkou dverí sa vaša každodenná rutina stane nedôverou a vaše súkromie sa výrazne zníži. Je dôležité, aby ste čo najrýchlejšie našli riešenie a tiež spôsob, ako ho opraviť, aby ste zabránili opätovnému výskytu problému.

Bez ohľadu na váš konkrétny problém so západkou dverí musíte nájsť odpoveď, aby vaše dvere opäť správne fungovali. Najčastejšími príčinami takéhoto problému sú buď nesprávne zarovnané západkové dosky, zaseknutá západka alebo zlomený vnútorný mechanizmus.

Načrtli sme všetky kroky, ktoré by ste mali podniknúť, aby ste problém jednoducho vyriešili. S informáciami, ktoré zhromaždíte, a bežnými problémami, ktoré sme definovali, budete môcť diagnostikovať a opraviť svoju západku Kwikset, ktorá sa nezasunie.

Riešenie problémov so západkou Kwikset, ktorá sa nezasunie

Aby ste pochopili, ako problém vyriešiť, musíte najprv vedieť, prečo je západka dverí zaseknutá. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako sa západka dverí môže zaseknúť a nedá sa zasunúť. Môže byť upevnený v otvorenej alebo zatvorenej polohe a dôvody každého sa budú líšiť.

Vašou prvou úlohou je vyriešiť problém, aby ste získali predstavu o konkrétnych príznakoch, ktoré pociťuje vaša západka dverí. Nasleduj tieto kroky:

Keď máte zatvorené dvere, skúste ich otvoriť.

    Keď máte zatvorené dvere, skúste ich otvoriť.
  1. Venujte veľkú pozornosť typu odporu, ktorý zažívate. Tu je niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor:
    • Na otočenie gombíka a uvoľnenie západky je potrebná väčšia sila ako zvyčajne.
    • Gombík alebo rukoväť je potrebné krútiť, aby sa západka odlepila.
    • Aj keď otočíte gombíkom, západka sa stále nezasunie.
    • Pred otočením gombíka ešte nie je vysunutá západka dverí.
    • Gombík alebo rukoväť sa neotáča, aby sa zasunula zaseknutá západka dverí.
  1. Teraz, keď sú dvere otvorené, s kľučkou dverí, skúste spustiť západku otáčaním gombíka a simulujte otváranie alebo zatváranie dverí.
  2. Ak sa dvere úplne neotvoria, môžete skúsiť podložiť západku, aby sa mohla dostatočne zatiahnuť na otvorenie dverí. Ak to nefunguje, môžete sa rozhodnúť zavolať profesionálneho zámočníka, ktorý vám pomôže.
  3. Všimnite si podobnosti alebo rozdiely súvisiace s odporom. Zvážte:
    • Cítite správny pohyb západky, keď sú dvere otvorené?
    • Je západka dverí stále zaseknutá na svojom mieste?
    • Nerobí rozdielna manipulácia s kľučkou dverí rozdiel v zatiahnutí západky?
  4. Prstom zatlačte na samotnú západku.Nemanipulujte s kľučkou dverí.
  5. Ako sa západka pohybuje, keď zatlačíte a keď sa uvoľní? Napríklad:
    • Na odlepenie západky je potrebné pohnúť.
    • Keď sa použije manuálny tlak, západka dverí nemá žiadne problémy so zatiahnutím.
    • Určitý tlak umožňuje jeho stiahnutie.
    • Ľahko sa pohybuje pomocou tlaku, ale vyskakuje pomaly alebo vôbec.
  6. Prejdite na diagnostiku vášho konkrétneho problému.

Diagnostika západky Kwikset, ktorá sa nezasunie

S dôkazmi, ktoré ste získali pomocou metód na riešenie problémov, teraz máte správny prehľad o tom, čo sa môže pokaziť s vašou západkou Kwikset. Preskúmajte najbežnejšie možné dôvody, prečo sa vaša západka nezasunie, ktoré sú uvedené nižšie. Pomocou týchto a vašich pozorovaní by ste mali byť schopní správne diagnostikovať a vyriešiť problém.

Nesprávne zarovnaná doska

Problém – Ak ste si všimli, že vaša západka je zaseknutá a nezasunie sa iba vtedy, keď sa pokúšate otvoriť zatvorené dvere, je pravdepodobné, že máte zle zarovnanú západku. Fyzicky, keď sa pokúšate zasunúť západku do určeného otvoru v zarážacej doske, západka nezapadne dokonale do otvoru.

Môže byť v nesprávnej polohe, pretože nebol pôvodne správne nainštalovaný. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to však deje v dôsledku vlhkosti, ktorá nafúkne drevo vašich dverí alebo že celkový základ vášho domova nie je bezpečný. Podobný problém sa bude pravdepodobne opakovať ročne alebo niekoľkokrát počas roka.

Riešenie – Pre krátkodobú opravu môžete nastaviť západku tak, aby bola lepšie zarovnaná so štruktúrou vašej západky Kwikset. To sa dá ľahko dosiahnuť označením bodu na ráme, kde západka dopadá. Na základe toho budete musieť buď rozšíriť otvor, alebo odstrániť štrajk a znova ho nainštalovať do vhodnejšej polohy.

Ak potrebujete trvalejšiu opravu, budete musieť najprv vykonať kroky uvedené vyššie a potom vykonať ďalšie kroky pre širší problém. Ak dochádza k rozťahovaniu dreva, zvážte prerobenie povrchovej úpravy vašich dverí, aby ste zabránili vlhkosti. Ak však ide o problém s vašou nadáciou, možno budete chcieť kontaktovať odborníka o možnosti jej záchrany.

Zaseknutá západka

Problém – Ak je váš problém so zatiahnutím spôsobený zaseknutou západkou, problém sa zvyčajne vyskytne, keď otočíte rukoväťou a keď na západku vyviniete fyzický tlak. Samotný problém nemá nič spoločné s dverami alebo ovládaním gombíka. Namiesto toho zahŕňa prebytok materiálov vo vnútri mechanizmu a zablokované napínanie pružiny.

Vplyvom vlhkosti sa v zámku a západke môže nahromadiť hrdza. Ak sa západka dverí nezasunie z dôvodu nahromadenej hrdze, vnútorný systém sa zasekne, pretože ďalšie materiály bránia správnej funkčnosti. Kovové kusy, ktoré sa pokúšajú kĺzať okolo seba, spôsobia zbytočné trenie a súvisiaci odpad môže narušiť pohyb pružín.

Riešenie – Ak máte zaseknutú západku z dôvodu nahromadenia nepotrebných materiálov, mali by ste začať tým, že všetko rozoberiete a zámok poriadne vyčistíte. Namočte mechanizmy do octu a nechajte ich sedieť, aby sa špina a špina oddelili od kovu. V závislosti od rozsahu škvŕn môže vyžadovať určité čistenie malou kefkou.

Okrem toho je dôležité po vyčistení zámok správne vyleštiť, aby sa zabránilo opätovnému výskytu podobného problému s hrdzou. Utesnite všetky malé nedokonalosti pred budúcou hrdzou pomocou automobilového vosku.

Zlomený vnútorný mechanizmus

Problém - Ak je niektorá časť zámku rozbitá, môže to viesť k mnohým ďalším problémom. Ak ste si všimli, že západka je zaseknutá alebo sa nedá zasunúť, len keď ste sa pokúsili manipulovať s rukoväťou, je to signál, že je niečo zlomené. To platí najmä vtedy, ak sa bez námahy zasunie a vysunie, keď použijete vlastný tlak.

Množstvo poškodených mechanizmov môže spôsobiť, že sa váš zámok nezatiahne. Je možné, že vreteno je zlomené, pretože západka nereaguje na rukoväť. Môžete sa tiež stretnúť s problémom s otvorom vretena alebo zlomeným kusom v samotnom zámku.

RiešenieNajjednoduchší spôsob, ako opraviť zámok, ktorý je poškodený a má problém s jedným z vnútorných mechanizmov, je úplne vymeniť zámky. Hoci sa o niektorých náhradných dieloch môžete informovať u miestneho zámočníka, cenovo výhodnejším riešením môže byť obstaranie nových zámkov.Home Depotponúka pomerne málo dostupných možností zámkov.

Zabaliť to

Rozumieme, aký je nepríjemný pocit, keď máte západku dverí, ktorá nefunguje správne. Po vykonaní niekoľkých veľmi jednoduchých úloh na riešenie problémov by ste však mali byť dostatočne informovaní, aby ste mohli správne diagnostikovať problém, keď sa vaša západka Kwikset nezasúva.

Či už ide o prípad zlomeného vnútorného mechanizmu, zaseknutej západky alebo nerovnomerného západkového plechu, príslušné opravy sa dajú ľahko dosiahnuť sami.

Súvisiaci sprievodca