Čo to znamená, keď vták zasiahne vaše okno? (Zistite to teraz!)

Čo to znamená, keď vták zasiahne vaše okno? (Zistite to teraz!)

Vták, ktorý zasiahne vaše okno, môže byť šokujúci a dokonca strašidelný pohľad. Ak vták zasiahne vaše okno, možno sa pýtate, či to niečo znamená. Má tento výskyt nejaký hlbší význam alebo vták videl len odraz oblohy?

Vták, ktorý zasiahne vaše okno, pravdepodobne videl odraz oblohy, izbovú rastlinu, jasné svetlá alebo svoj vlastný odraz. Bežné významy spojené s údermi vtákov do okien zahŕňajú nadchádzajúcu zmenu alebo odoslanie správy od milovanej osoby. Niektoré kultúry veria, že vták, ktorý zasiahne vaše okno, je znamením smrti alebo znamením, že sa príliš zameriavate na financie.

V tomto článku sa budeme zaoberať štyrmi hlavnými dôvodmi, prečo vtáky narážajú do okien. Potom sa dostaneme k rôznym významom spojeným s tým, ako vták zasiahne vaše okno. Budeme sa zaoberať aj významom rôznych vtákov. Dokončíme to vysvetlením, ako zabrániť vtákom, aby narážali do vašich okien.

Štyri dôvody, prečo môže vták zasiahnuť vaše okno

Nižšie nájdete najbežnejšie vysvetlenia, prečo vták zasiahne vaše okno.

Vták videl odraz oblohy

Keď vták narazí na okno, je to zvyčajne preto, že vidí odraz oblohy v skle. Myslí si, že je to pokračovanie krajiny a pokračuje v lietaní pri okne plnou rýchlosťou.

Vták videl rastlinu v interiéri

Ďalším dôvodom, prečo by vták mohol zasiahnuť vaše okno, je to, že vidí rastliny v interiéri. Preto sa zameria na rastlinu a neuvedomí si, že okno je v ceste.

Vták bol zvedavý na jasné svetlá

Tretím dôvodom, prečo by vták mohol zasiahnuť vaše okno, je zvedavosť týkajúca sa jasného svetla vo vnútri domu v noci. Ak v noci nezatiahnete závesy alebo tienidlá, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa to stane.

Vták bol teritoriálny

Nakoniec by vták mohol vidieť svoj vlastný odraz v okne a myslieť si, že je to iný vták. To môže viesť k tomu, že zasiahnu okno v snahe ochrániť svoje územie.

Čo znamená, že vták zasiahne vaše okno?

Mnoho kultúr spája rôzne správy so situáciou, keď vták narazí do vášho okna. Zatiaľ čo niektorí to považujú za prejav dobrej vôle, iní to interpretujú ako znamenie blížiacej sa záhuby.

Ľudia už dlho považovali vtákov za poslov, ktorí môžu priniesť dobré správy, varovné signály a dokonca aj znamenia smrti. Zistite viac o niektorých bežných významoch výrazu vtákov biť do okna nižšie!

Nastane zmena

Mnoho ľudí verí, že náraz vtáka do vášho okna je znakom toho, že sa chystá zmena. Môže to znamenať, že sa nachádzate v období prechodu vo svojom živote. Vaše súčasné výzvy môžu dosiahnuť bod obratu alebo sa blížia ku koncu.

Predpokladá sa, že tento význam, keď vták zasiahne vaše okno, pochádza z Biblie. V Knihe Genezis počas veľkej potopy Noe poslal holubicu, aby zistil, či voda opadla.

Holubica sa okamžite vrátila, pretože nemala kam pristáť. Neskôr, keď Noe znova poslal holubicu, už sa nevrátila. To mu ukázalo, že potopa sa končí. Preto môže byť náraz vtáka do vášho okna znakom toho, že sa niečo zmení.

Správa od milovanej osoby

Ďalšie presvedčenie o význame toho, že vták zasiahne vaše okno, je, že je to správa od milovanej osoby. To je všeobecne myslené v pozitívnom zmysle, s milovanou osobou, ktorá zostupuje z neba, aby sa s vami porozprávala.

Príliš sa zameriavate na financie

Ďalším biblickým významom toho, že vták zasiahne vaše okno, je, že sa momentálne príliš zaujímate o financie. V knihe Matúša Ježiš hovorí, aby sme premýšľali o vtákoch a o tom, ako Boh poskytuje všetko, čo potrebujú. Dáva im všetko, čo potrebujú k životu.

Ak teda vták zasiahne vaše okno, môže to byť znak toho, že sa príliš obávate o svoju ďalšiu výplatu. Alebo ste sa možno príliš sústredili na to, ako budete platiť účty. Vták môže byť znamením od Boha, ktoré vám pripomenie, že sa o vás postará rovnako ako o vtáky.

Varovanie pred smrťou

Najhrozivejšia interpretácia vtáka, ktorý zasiahne vaše okno, je, že smrť klope na vaše dvere. Môže to znamenať, že sa vám alebo príbuzným môže niečo stať.

Významy rôznych vtákov

Podľa folklóru rôznych kultúr, rôznych vtákov nesú rôzne významy. Nižšie si prejdeme niekoľko z nich.

  • A kde to je predstavuje čistotu, pokoj a pozitívnu energiu. Ak holubica zasiahne vaše okno, zvyčajne sa to považuje za správu dobrej vôle.
  • Modráky sú považované za reprezentáciu radosti. Modrý vták, ktorý zasiahne vaše okno, môže byť znakom toho, že prichádza radostný prechod alebo dobrá správa.
  • Ak vrabec zasiahne vaše okno, môžete očakávať bohatstvo a dobré správy.
  • Sovy sú spojené s temnotou a predstavujú zlo a nešťastie. Sova, ktorá zasiahne vaše okno, môže byť znakom toho, že musíte byť v živote opatrní a opatrní.
  • An orol predstavuje slobodu a vieru. Ak orol zasiahne vaše okno, môže niesť posolstvo o posilnení vášho presvedčenia a o tom, že zostanete verní napriek výzvam.
  • Robins sa často spájajú s novými začiatkami. Červenka, ktorá udrie do vášho okna, vám môže pripomenúť krásu zmeny. Môže vás to povzbudiť, aby ste prijali zmenu namiesto toho, aby ste sa jej báli.

Ako zabrániť tomu, aby vtáky zasiahli vaše okno

Existuje niekoľko rôznych metód, ktoré môžete použiť, aby ste zabránili tomu, aby vtáky zasiahli vaše okná.

Pridať značky

Jednou z jednoduchých metód je pridať vodorovné alebo zvislé značky na okná. Na tento účel môžete použiť nálepky, nálepky, farby alebo pásky. Okenné umenie je ďalším kreatívnym spôsobom, ako narušiť odraz oblohy v skle.

Použite tienidlá, rolety alebo závesy

Ďalším spôsobom, ako zviditeľniť sklo, aby doň nelietali vtáky, je zatiahnuť tienidlá, žalúzie alebo závesy. Toto je obzvlášť dôležité, ak máte v noci zapnuté svetlá, keď je vonku tma.

Zvážte naklonenie okien alebo použitie špeciálneho skla

Existuje aj niekoľko drahších spôsobov, ako odradiť vtáky od nárazov do vašich okien. Tieto metódy sú najvhodnejšie, ak do vašich okien neustále narážajú vtáky a nemáte šťastie s jednoduchšími stratégiami.

Ďalšou situáciou, v ktorej by ste to mohli chcieť zvážiť, je postaviť dom s obrovskými oknami, ktoré pravdepodobne zmiasť vtáky. To platí najmä vtedy, ak sú okná otočené do zalesnenej oblasti alebo inej prírodnej krajiny.

Ak okná nakloníte mierne nadol, nebudú odrážať krajinu a oblohu. To znamená, že vtáky budú oveľa menej pravdepodobné, že ich zasiahnu.

Môžete tiež vymeniť okenné sklo za sklo odrážajúce UV žiarenie. Tento typ skla je pre ľudské oko priesvitný, ale pre vtáky je nepriehľadný. UV-reflexné sklo je veľmi účinné pri znižovaní počtu kolízií vtákov s oknami.

Súvisiace otázky

Prečo vtáky lietajú vo V?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo vtáky lietajú vo formácii V. Po prvé, lietanie v tomto vzore znižuje odpor vetra. Vtáky sa zvyčajne striedajú vo vedení, aby mohli využiť úspory energie. Ďalším dôvodom, prečo vtáky lietajú vo V, je to, že uľahčuje monitorovanie všetkých členov skupiny.

Prečo vtáky jedia okenné siete?

Ak sa zdá, že vták žerie vašu sieťku okna, pravdepodobne zamýšľa použiť sieťku ako materiál na hniezdenie. Môže to súvisieť aj s tým, že vták vidí svoj vlastný odraz a cíti sa územne. To môže viesť k tomu, že vtáky budú klovať aj do okenných sietí.

Prečo vtáky klujú do okien?

Vtáky zvyčajne klujú do okien, pretože vidia svoj odraz. Myslia si, že je to ďalší vták a začnú brániť svoje územie klovaním do okna.