Môžete nechať propánovú nádrž pripojenú ku grilu? (Zistite to teraz!)

Môžete nechať propánovú nádrž pripojenú ku grilu? (Zistite to teraz!)

Ak používate propán ako zdroj paliva pre váš gril, je potrebné zvážiť množstvo krokov, pokiaľ ide o správne skladovanie vašej propánovej nádrže. Na začiatok sa mnohí dostávajú k otázke: Môžete nechať propánové nádrže pripojené ku grilu?

Počas grilovacej sezóny môže vaša propánová nádrž vždy zostať pripevnená ku grilu. Pokiaľ ide o skladovanie na zimu, môžete nechať propánovú nádrž pripojenú, ak skladujete gril vonku. Ak však skladujete gril vo vnútri, nádrž by sa mala z grilu vybrať. Okrem toho by mala byť propánová nádrž vypnutá po každom použití a počas skladovania, bez ohľadu na to, či sa skladuje vo vnútri alebo vonku.

Existuje však množstvo ďalších úvah, pokiaľ ide o bezpečné a správne skladovanie propánových nádrží. Túto príručku sme zostavili, aby sme vám pomohli vyhnúť sa extrémnym rizikám, ktoré môžu vyplynúť z nesprávneho skladovania propánových nádrží. Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako skladovať propánové nádrže doma.

Kde by ste mali skladovať propánové nádrže?

Propánové nádrže sa musia skladovať na otvorenom priestranstve s dostatočnou ventiláciou. Vo všeobecnosti je nebezpečné skladovať propánové nádrže vo vnútri alebo na akomkoľvek vnútornom mieste. Vyhnite sa skladovacím priestorom, ako sú pivnice, garáže, autá a stany. Pre tento dôvod, najlepšie miesto na uskladnenie propánovej nádrže je vonku v tieni.

Skladovanie propánovej nádrže vonku je bezpečné aj počas zimných mesiacov, pretože nízke a mrazivé teploty nie sú také nebezpečné ako vysoké teploty. Vlhké podmienky, ako napríklad sneh a dážď, však môžu spôsobiť hrdzavenie tela nádrže.

Môžete nechať propánovú nádrž pripojenú ku grilu?

Pokiaľ gril skladujete vonku, môžete medzi grilovaním nechať pripojenú nádrž na propán. Keď skončíte s grilovaním počas sezóny, stačí odpojiť nádrž na propán, ak nádrž skladujete vo vnútri. Ak sa ho rozhodnete skladovať vo vnútri, musí byť propánová nádrž vypnutá, odpojená a úplne vybratá z grilu. Majte však na pamäti, že sa dôrazne odporúča skladovať propánové nádrže vonku.

Pri skladovaní propánovej nádrže vonku nemusíte nádrž odpájať od grilu. Ak sa však vôbec obávate o bezpečnosť, počas skladovania úplne odpojte propánovú nádrž od grilu.

Pri akej teplote by sa mali propánové nádrže skladovať?

Je dôležité vyhnúť sa skladovaniu propánových nádrží v akomkoľvek prostredí, kde môžu byť vysoké teploty. To je presne dôvod, prečo sa dôrazne odporúča uchovávať propánové nádrže mimo domu, pretože vysoké teploty môžu (v zriedkavých prípadoch) spôsobiť výbuch. Stáva sa to vtedy, keď dôjde k zvýšeniu teploty mimo nádrže, čo spôsobí zvýšenie tlaku vo vnútri.

V lete by sa propánové nádrže mali skladovať v tienených vonkajších priestoroch a mimo priameho slnečného žiarenia. Miesto, kde skladujete propánovú nádrž, by nemalo presiahnuť 120 stupňov Fahrenheita. Ak je nádrž dlhší čas vystavená vysokým teplotám a tlak vo vnútri sa zvýši, spustí sa bezpečnostný pretlakový ventil. To pomáha regulovať tlak, aby sa zabránilo výbuchu nádrže. Stále však môže dôjsť k výbuchu, preto by ste sa mali vyhýbať vysokým teplotám všade tam, kde je to možné.

Zimné skladovanie propánovej nádrže

Na druhej strane, nízke alebo dokonca mrazivé teploty nepredstavujú pre propánové nádrže žiadne nebezpečenstvo. S tým povedané, je úplne bezpečné držať svoju propánovú nádrž vonku celú zimu. Napriek tomu by ste mali podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby bola nádrž chránená pred zimnými živlami.

To zahŕňa zakrytie propánovej nádrže plastovou plachtou, aby sa ľad a sneh nedostali na povrch, čím sa zabráni hrdzaveniu a predĺži sa životnosť nádrže. Opäť platí, že nádrž môžete nechať pripojenú ku grilu aj počas zimnej sezóny, dôležité je len vypnúť prívod plynu do grilu.

Pri skladovaní propánovej nádrže vonku na zimu by miesto uskladnenia malo byť čo najrovnejšie, aby bola nádrž vo zvislej polohe. Pre zvýšenie stability môžete nádrž na propán uložiť do prepravky na mlieko, čo ju udrží vzpriamenú počas skladovania.

Kontrola propánovej nádrže pred uskladnením

Pred uskladnením propánovej nádrže mimo sezóny by ste mali vykonať kontrolu – bez ohľadu na vek nádrže. Pozrite sa na samotnú nádrž, ako aj na ventily a spojovaciu hadicu, či neobsahujú známky netesnosti alebo všeobecného opotrebovania. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako skontrolovať netesnosti, je naplniť sprejovú fľašu vodou a jemným mydlom.

Po vypnutí a odpojení nádrže nastriekajte zmes okolo ventilov a hadice a na nádrž. Ak sa tvoria bubliny, znamená to, že došlo k úniku buď v tele nádrže alebo na niektorom z príslušenstva nádrže. Najprv dvakrát skontrolujte, či je ventil fľaše úplne zatvorený a či sú odstránené všetky spoje, potom znova nastriekajte, aby ste skontrolovali tesnosť.

Ak bubliny pretrvávajú, obráťte sa na svojho miestneho dodávateľa propánu a informujte sa, kam by ste mali priniesť nádrž, aby ste ju správne zlikvidovali.

Čo robiť a nerobiť pri grile na propánový plyn

Aby ste sa vyhli akýmkoľvek nebezpečným situáciám pri prevádzke plynového grilu na propán, zvážte nasledujúce, čo robiť a nerobiť.

    DOpropánový gril vždy používajte v dobre vetranom prostredí. NIEskladujte propánovú nádrž kdekoľvek, kde môže byť vystavená vysokým teplotám DOvypnite ovládanie horáka grilu a vypnite prívod propánu, keď sa nepoužíva. NIEskladujte propánové nádrže vo vnútri alebo v akomkoľvek uzavretom priestore. DOpred zakrytím po každom použití sa uistite, že je gril vypnutý a vychladnutý. NIEnechajte svoju propánovú nádrž vo vozidle. DOpoužívajte a skladujte propánové nádrže vo zvislej, vertikálnej polohe. NIEna kontrolu netesností použite zapaľovače alebo zápalky.

Dobré pochopenie toho, ako správne používať a skladovať propánové nádrže, je životne dôležité pre zaistenie bezpečnosti vášho domova a vašej rodiny.

Súvisiaci sprievodca