Smerovač spektra bliká na červeno: 5 vecí, ktoré je potrebné skontrolovať a opraviť

Smerovač spektra bliká na červeno: 5 vecí, ktoré je potrebné skontrolovať a opraviť

Ak sa na vašom smerovači objavia podivné svetlá, môže to byť veľmi znepokojujúce, najmä ak pracujete z domu alebo sa pri každodenných činnostiach spoliehate na internet. Je nevyhnutné, aby ste svoj internet čo najskôr znova spustili; počiatočné kroky však veľmi závisia od vybavenia vášho poskytovateľa služieb. Čo teda robiť, ak máte smerovač Spectrum, ktorý bliká na červeno?

Ak váš smerovač spektra bliká načerveno, signalizuje to stratu alebo slabé pripojenie. Ak vo vašej oblasti nie sú žiadne výpadky, skontrolujte, či nie sú uvoľnené káble, šnúry alebo dostupné aktualizácie. Ak bol nedávno inovovaný, možno ho budete musieť reštartovať alebo premiestniť. Spolu s blikajúcou červenou môže váš smerovač blikať aj namodro, ale môžete to ľahko opraviť.Môže to byť frustrujúce, keď máte problémy s internetovým pripojením. Nižšie uvádzame niekoľko tipov na riešenie problémov, ktoré môžete vyskúšať skôr, ako zavoláte zákaznícky servis.

Čo znamená červené svetlo na mojom spektrálnom smerovači?

Ak sa na spektrálnom smerovači objaví červené svetlo a naďalej bliká, znamená to, že smerovač má problémy s pripojením. Ak si však súčasne všimnete modré svetlo na smerovači Spectrum, nemali by ste podniknúť žiadne kroky na prerušenie smerovača a nechať ho niekoľko minút v pokoji.

Okrem toho, keď sa na spektrálnom smerovači zobrazí neprerušované červené svetlo, znamená to určité odchýlky v napájaní, ktoré zariadenie prijíma. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených udalostí, pred kontaktovaním zákazníckeho servisu Spectrum sa uistite, že ste postupovali podľa krokov a procesov uvedených nižšie.

Tieto jednoduché metódy vám nielen ušetria čas, ale tiež vám pomôžu nájsť riešenie vášho problému rýchlejšie, ako by to vyžadovalo profesionálneho špecialistu, aby prišiel a diagnostikoval váš problém.

Video: Ako sa dostať späť online, keď máte problémy so smerovačom Spectrum

Nasledujúce video vám poskytne prehľad o tom, ako sa znova pripojiť a opraviť menšie problémy so smerovačom spektra.

Ako môžem riešiť problémy so smerovačom spektra?

Ako už bolo uvedené, červené svetlo znamená, že váš smerovač má technický problém alebo problém s pripojením. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, ak váš smerovač bliká načerveno a je jediným problémom, ktorý máte. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete vyskúšať:

    Uistite sa, že všetky káble sú v dobrom funkčnom stave. Skontrolujte, či nie je niektorá z čiar skrútená. Informujte sa u svojho poskytovateľa internetových služieb, či môžete upgradovať smerovač. Stlačením tlačidla na zadnej strane smerovača ho môžete reštartovať. Nájdite ideálne miesto pre váš router. V prípade potreby reštartujte modem. Rozhliadnite sa po kancelárii a zistite, či nejaké elektrické zariadenia nerušia smerovač.

Ak žiadny z týchto spôsobov pre vás nefungoval, existuje niekoľko ďalších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste sa pokúsili problém vyriešiť.

5 jednoduchých opráv pre smerovač Spectrum, ktorý bliká na červeno

Existuje niekoľko jednoduchých opráv, ktoré môžete vykonať z pohodlia domova a opraviť smerovač. Blikajúce červené svetlo môže indikovať rôzne veci a nie je na škodu vyskúšať niekoľko krokov na jeho opravu. Podľa nasledujúcich niekoľkých krokov môžete smerovač opraviť alebo zistiť, kedy potrebujete podporu.

1. Vykonajte cyklus napájania

Niekedy budete musieť vypnúť a vypnúť sieť. Na zapnutie siete a modemu môžete použiť nasledujúci postup:

    Odpojte zdroj napájania.Odpojte modem a smerovač od zdroja napájania. počkaj.Nechajte zdroj napájania odpojený aspoň 15 sekúnd. Nastavte časovač alebo sledujte hodiny. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby ste čakali 15 sekúnd, pretože to dáva systému čas na reštartovanie. Znova zapnite smerovač.Najskôr znova pripojte modem k elektrickej zásuvke a potom po 1-2 minútach zapnite smerovač. Sledujte svetlá, aby ste sa uistili, že sa váš smerovač spustí.Pred testovaním internetového pripojenia počkajte, kým sa všetky kontrolky na paneli káblového modemu rozsvietia na zeleno. Skontrolujte svoje internetové pripojenie.Pripojte počítač k internetu a otestujte pripojenie. Ak je to možné, zvyčajne je to dobrý nápad vyskúšať pomocou ethernetového kábla.

2. Reštartujte modem

Váš spektrálny modem môže vyžadovať iba resetovanie modemu. Nebudete však vedieť, či to vyžaduje, kým neskúsite reset. Nižšie uvádzame niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť:

    Úplne odpojte modem.Odpojte bránu alebo modem odpojením napájacieho kábla a vybratím batérií. Počkajte jednu celú minútu.Pred výmenou batérií a opätovným pripojením napájacieho kábla počkajte 60 sekúnd, kým gadget vychladne. Počkajte aspoň niekoľko minút, kým sa váš modem zapne.Po opätovnom zapnutí modemu Spectrum by blikanie červeného svetla malo prestať. Modré svetlá by sa konečne rozsvietili, čo signalizovalo, že funguje a je pripojený k internetu. Uistite sa, že vaše internetové pripojenie je zapnuté a funguje práve teraz.Červené svetlo by zhaslo a modem by fungoval, ak by bol problém s modemom.

3. Reštartujte sieť

Je všeobecne známe, že reštartovanie siete s najväčšou pravdepodobnosťou problém vyrieši, ak všetko ostatné doteraz zlyhalo. Váš Spectrum router aj modem budú reštartované kvôli reštartovaniu vašej siete. Ak chcete vykonať reštart alebo reštart siete, postupujte podľa týchto krokov:

    Odpojte zdroj napájania.Odpojte kábel a batérie spektrálneho modemu zo zdroja napájania. Vypnite smerovač.Pred pokračovaním musia byť v tomto bode modem aj smerovač úplne odpojené. Umožnite chladenie oboch zariadení.Malo by to trvať aspoň 120 sekúnd, ale môže to trvať oveľa dlhšie. Niektorí ľudia nechajú svoje zariadenia v pokoji aspoň 15 minút. Pred prechodom na krok 4 by mali byť obe zariadenia na dotyk úplne chladné. Najskôr znova pripojte modem.Keď obe zariadenia vychladnú, vymeňte batérie a znova pripojte napájací kábel modemu k zdroju napájania. Dokončenie procesu reštartovania bude trvať najmenej 2 minúty. Znova pripojte smerovač.Po niekoľkých minútach znova pripojte smerovač k elektrickej zásuvke a počkajte 120 sekúnd, kým sa stabilizuje.

Problém sa vyrieši, ak červené blikanie smerovača spektra prestane blikať a svetlo na displeji sa zmení na modré.

4. Skontrolujte výpadky služby

Niekedy môže dôjsť k výpadku služby, o ktorom neviete. Upozornenia nebudete vždy dostávať, takže je dôležité, aby ste problém preverili.

    Navštívte webovú stránku Spectrum.Po výpadku prejdite na oficiálnu webovú stránku a vyriešte problémy so službou spektra. Skontrolujte výpadky.Prejdite na webovú stránku a kliknite na modré ‘ Skontrolujte výpadky tlačidlo ‘. Prihlásiť sa.Prihláste sa do svojho účtu Spectrum alebo zadajte svoje PSČ. Zobrazí sa chatovacie pole; zadajte svoje používateľské meno a heslo. Zistite, či vaša služba nefunguje.Ak služba nefunguje, nemôžete na svojej strane robiť absolútne nič, pokiaľ váš účet nie je po splatnosti. Ak dôjde k prerušeniu služby, počkajte, kým sa problém nevyrieši. Smerovač spektra čoskoro zhasne červené svetlo.

5. Skontrolujte Pripojenia

Uistite sa, že všetky káble a šnúry sú v dobrom funkčnom stave. Ak sú poškodené, vymeňte ich. Tiež dvakrát skontrolujte, či sú všetky koaxiálne a ethernetové káble bezpečne pripojené.

Odpojte a znova pripojte všetky káble, aby ste sa uistili, že všetky pripojenia sú bezpečné; pri výpadku služby počkajte, kým sa problém neodstráni. Keď sa problém vyrieši, červené svetlo na smerovači zhasne.

Čo to znamená, keď váš modem bliká?

Keď indikátor modemu bliká, máte problémy s pripojením na internet. Blikanie červeného svetla na spektrálnom modeme signalizuje pravdepodobnú poruchu modemu.

Vyskúšajte nápravné opatrenia uvedené vyššie, ale s vaším modemom. Týmto by sa mal problém vyriešiť. Ak sa tak nestane, možno budete potrebovať nový modem, pretože to môže znamenať, že váš je vyhorený.

Čo ak má môj smerovač spektra neprerušované červené svetlo?

Teraz, ak smerovač prejde z blikania na neprerušované červené svetlo, máte skutočný problém. Neprerušovaná červená znamená, že problémom je váš smerovač a vypadne ti internet . Ak činnosti smerovača nefungujú správne, neprechádza žiadny signál a smerovač bude potrebné vymeniť.

Tento kritický problém môžete vyriešiť, ale bude to chvíľu trvať. Spoločnosť Spectrum vám bude musieť poslať nový smerovač a prípadne ho znova pripojiť. Toto sa pre vás stáva hlavným problémom, ak potrebujete internet na prácu, školu alebo čokoľvek iné.

Ak chcete vyriešiť problém s blikajúcim červeným svetlom, postupujte podľa všetkých vyššie uvedených krokov. Ale ak je pevný, je to s najväčšou pravdepodobnosťou vnútorný problém. Hlavnou opravou je, aby prišiel technik alebo odborník spoločnosti Spectrum a vymenil alebo opravil váš smerovač.

Ak váš smerovač bliká a potom svieti na červeno, možno máte len problém s pripojením. Môžete to vyriešiť presunutím smerovača na čisté a otvorené miesto v strede vášho domova. Váš smerovač môže blikať rôznymi farbami a každá farba má iný význam, ale červená je zvyčajne najhoršia.

Ako získate prístup k nastaveniam smerovača spektra?

Ak chcete prejsť do nastavení smerovača spektra, otvorte prehliadač a do panela s adresou zadajte adresu IP smerovača spektra. IP adresu nájdete na zadnej strane smerovača.

Ak ho nemôžete nájsť, možno sa budete musieť porozprávať s technickou podporou pre zákazníkov Spectrum, aby vás previedli celým procesom. Budete tak vedieť, aké nastavenia potrebujete a kam presne potrebujete navigovať.

Dá mi Spectrum nový smerovač?

Môžete požiadať a náhradný modem online, aby ste čo najlepšie využili svoje internetové pripojenie Spectrum. Pošlú vám náhradný modem a samoinštalačný kit a prevedú vás postupom.

Poznámka: Ak potrebujete náhradu za modem Spectrum aj za modem vo vlastníctve zákazníka, musíte si najprv objednať vybavenie Spectrum. Medzi výmenami sa uistite, že ste sa neodhlásili zo svojej aktivačnej brány.

Ako často by som mal reštartovať smerovač Wi-Fi Spectrum?

Neexistuje žiadne prísne pravidlo o tom, ako často by ste mali reštartovať smerovač Spectrum; Reštartovanie smerovača Spectrum každých pár mesiacov však znie ako dobrý nápad.

V skutočnosti reštartovanie akéhokoľvek smerovača zvyčajne rieši problémy, ako sú pomalé internetové pripojenia. Toto by mala byť prvá vec, ktorú vyskúšajú, ak má používateľ pomalé internetové pripojenie, pretože to zvyčajne problém úplne vyrieši.