Ako sa zbaviť minerálnych liehovín (Sprievodca krok za krokom)

Ako sa zbaviť minerálnych liehovín (Sprievodca krok za krokom)

Minerálne destiláty väčšinou uľahčujú niektoré domáce práce. Preriedeniefarby na olejovej báze, čistenie štetcov a dokonca aj odmasťovanie kovových nástrojov a dielov je jednoduchší proces vďaka minerálnym destilátom.

Zbaviť sa tých liehovín, ktoré boli použité, nie je také jednoduché. Tekutá časť, ktorá je tiež známa ako lakový benzín, sa považuje za nebezpečný odpad a vyžaduje si správnu likvidáciu. Ak nemáte miestne likvidačné stredisko, obráťte sa na miestnu zberňu odpadu a zistite, či majú určené dátumy odvozu.Likvidácia minerálnych liehovín

Krok 1: Nájdite svoje najbližšie stredisko nebezpečného odpadu

Predtým, ako budete dúfať, že odstránite tieto minerálne liehoviny zo svojho domova, musíte najskôr nájsť najbližšie stredisko nebezpečného odpadu. V závislosti od toho, kde žijete, nemusí byť jeden veľmi blízko a budete si musieť urobiť malý trek, aby ste sa správne zbavili svojich minerálnych liehovín.

Za zmienku tiež stojí, že ak vaša oblasť nemá celoročné zariadenie, vaše mesto, mesto alebo kraj môže mať špeciálne vyzdvihnutia špeciálne pre nebezpečný odpad. Len nezabudnite označiť nádobu na minerálne liehoviny, aby váš recyklátor vedel, čo je vo vnútri nádoby. To im umožní správne ho zlikvidovať.

Krok 2: Uložte ich na prepravu

Ak máte stredisko na zber nebezpečného odpadu, budete musieť pripraviť minerálne liehoviny na bezpečnú prepravu . Minerálne destiláty môžete skladovať v dobre konštruovanej krabici alebo plastovom vrecku pre bezpečnú prepravu.

Nenechávajte ich so sebou v kabíne auta. Umiestnite nádobu na minerálne liehoviny do zadnej časti nákladného auta alebo do kufra, aby ste zaistili bezpečnú prepravu. Plastové nádoby, ktoré sú zapečatené, môžu byť tiež v poriadku na účely likvidácie, pre istotu si to najskôr overte v stredisku na odstraňovanie.

Krok 3: Zložte ich

Teraz, keď sú vaše minerálne destiláty bezpečne uložené a pripravené na prepravu, je čas odovzdať ich v zberni nebezpečného odpadu. Postupujte podľa pokynov na mieste alebo sa opýtajte osoby na mieste, čo je potrebné urobiť. Zložitú časť z veľkej časti zvládnu za vás.

V situáciách, keď má vaše mesto špeciálny deň vyzdvihnutia, vložte liehoviny najskôr do fľaše alebo plastovej nádoby. Potom vložte túto nádobu do nehorľavej nádoby krátko pred určeným časom vyzdvihnutia.

Dôležité je vypustiť minerálne liehoviny tesne pred časom vyzdvihnutia . Toto má zabrániť tomu, aby sa tekutiny vo vnútri v prípade iskry buď spálili, alebo explodovali. Minerálne liehoviny môžu mať skutočne vysoký bod horenia (473 stupňov Fahrenheita), ale jeho bod vzplanutia – keď sa výpary môžu potenciálne vznietiť – je len 104 stupňov. V teplejších oblastiach to vedie k potenciálnemu riziku požiaru alebo výbuchu, ak sa na chvíľu vynechá.

Môžete vylievať minerálne liehoviny do kanalizácie?

Je nevyhnutné, aby ste nikdy, nikdy nevylievali minerálne liehoviny do kanalizácie alebo do kanalizácie. Minerálne liehoviny sú toxické a môžu potenciálne kontaminovať podzemnú vodu. Sú také potenciálne toxické, že by sa nemali vylievať ani do odpadkového koša alebo na zem.

Minerálne liehoviny by ste mali likvidovať iba prostredníctvom na to určených zberných zariadení alebo v miestnom závode na nakladanie s odpadmi. Kontaminácia podzemnej vody môže mať potenciálne zdravotné dôsledky nielen pre vás, ale aj pre ostatných vo vašej oblasti .

Vyparujú sa minerálne liehoviny?

V niektorých prípadoch sa niektoré rozpúšťadlá s vyššou prchavosťou môžu pomerne ľahko odparovať. Jednou z možností likvidácie tekutého liehu je postaviť nádobu vonku a nechať ju vypariť do atmosféry.

Tieto minerálne destiláty by v malých množstvách nemali predstavovať žiadnu hrozbu pre kvalitu ovzdušia, ak sa nechajú vypariť. Všeobecným pravidlom je, že čím väčší je povrch, tým rýchlejšie sa minerálny alkohol odparí. Takže použitie veľkej plytkej panvice by fungovalo lepšie na účely odparovania ako niečo, čo je úzke a vysoké.

Môžu minerálne liehoviny spontánne horieť?

Ako už bolo spomenuté, jedným z hlavných problémov pri ponechaní minerálnych liehovín na chodníku je, že sa môžu prehriať a vznietiť sa alebo explodovať. . Zapálenie je určite možné vždy, keď sú splnené podmienky a existuje zdroj vznietenia.

Minerálne liehoviny sa však nebudú samozohrievať. Niektoré minerálne destiláty, ktoré obsahujú ľanový olej, sa môžu potenciálne spontánne vznietiť. Zodpovedné a bezpečné zaobchádzanie s nimi je nanajvýš dôležité, aby sa zabránilo požiaru alebo výbuchu.

Roztopia minerálne liehoviny plast?

Často sa odporúča skladovanie liehu v plastových nádobách, či už na neskoršie použitie alebo na prepravu. Je však dôležité mať na pamäti, že existujú niektoré druhy minerálnych liehovín, ktoré skutočne dokážu rozpustiť určité plasty .

Riedidlo farby je jedným z typov minerálneho liehu, ktorý pohltí HDPE, EPDM a ABS plast. Podobne ľanový olej pohltí EPDM, neoprén a gumu. Etylalkohol, ktorý môžete piť, môže rozpustiť polyuretán. Akýkoľvek iný druh liehovín by mal byť bezpečne uložený v plastovej nádobe na neskoršie použitie alebo prepravu do zberného strediska.

Môžete sa dotknúť minerálnych liehovín?

Poznáme niektoré spôsoby použitia minerálnych liehovín, ako aj niektoré riziká pri ich skladovaní na účely odvozu alebo likvidácie. Keďže minerálne liehoviny sú vyrobené z množstva rôznych chemikálií, môžu byť potenciálne nebezpečné pre vaše zdravie, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza.

Pokiaľ ide o vašu pokožku, minerálne destiláty môžu spôsobiť popáleniny kože alebo dráždivé vyrážky. A ak sa s pokožkou dostane väčšie množstvo liehovín – alebo nie je zmyté v správnom čase – môže to viesť k vážnemu popáleniu kože, ktoré spôsobí zjazvenie.

Môžu minerálne liehoviny viesť k otrave?

Minerálne liehoviny môžu obsahovať nebezpečné chemikálie . Má teda zmysel len to, že pri ich prehltnutí alebo vdýchnutí môže dôjsť k otrave minerálnymi liehovinami. Uhľovodíky sú jedovaté zložky minerálnych liehovín. Sú to zložky, ktoré obsahujú iba uhlík a vodík (myslite na metán a benzén).

Tieto jedovaté zložky by ste vo všeobecnosti našli vo svojich štandardných rozpúšťadlách, niektorých leštidlách a voskoch na nábytok a podlahy, kvapalinách na chemické čistenie, farbách a lakových benzínoch. Majte na pamäti, že to nie je univerzálne pravidlo; niektoré minerálne destiláty tieto jedovaté zložky neobsahujú.

Príznaky otravy minerálnymi liehovinami sú rozšírené . Môžete mať ťažkosti s dýchaním alebo opuch hrdla. Je tiež možná silná bolesť alebo pálenie v očiach, nose, perách, jazyku alebo ušiach. Strata zraku je vážnym príznakom.

Pri požití sa nemusia prejaviť príznaky ako krv v stolici, silná bolesť brucha, vracanie a pálenie fajky. V prípade požitia sa dôrazne odporúča ísť do nemocnice na ošetrenie skôr, ako sa príznaky zhoršia.

Aké sú použitie minerálnych liehovín ako čistiacich prostriedkov?

Minerálne liehoviny majú množstvo rôznych použití, ale sú obzvlášť dobré, keď pôsobia ako čistiaci prostriedok. Môžu byť výkonným odmasťovačom používaným na čistenie strojov alebo automobilových dielov. Fungujú tak, že rozožierajú chemické a olejové mazivo a umývajú časť od týchto tvrdých látok.

Minerálne liehoviny môžu byť použité na vymazanie kvapkania alebo chýb počas procesu lakovania . Sú tiež veľmi užitočné pri čistení kovových nástrojov a predmetov od špiny a nečistôt. Minerálne liehoviny sú obzvlášť dobré v boji proti zaschnutej farbe, ktorá sa môže hromadiť a zhustnúť.

Minerálne destiláty rozpúšťajú a rozkladajú farbu, čo uľahčuje opláchnutie. Ešte lepšie je, že minerálne destiláty neohrozia kvalitu a vzhľad predmetného predmetu, zatiaľ čo použitie škrabky môže potenciálne poškodiť povrch pod.

S malým množstvom minerálnych liehovín vyleštíte a vyčistíte aj drevený nábytok. Je obzvlášť účinný pre drevený nábytok, ktorý bol natretý lakom, šelakom alebo lakom bez toho, aby došlo k narušeniu alebo narušeniu ochrannej vrstvy.

Rozpustí riedidlo na farbu plast?

Niektoré druhy minerálnych liehovín, ako sú riedidlá farieb, majú potenciál spájať určité typy mäkkých plastov a môžu dokonca pomaly rozpúšťať určité látky, ako je polystyrén . Väčšinou sa však riedidlo na farby pekne pohrá s plastmi.

Riedidlo laku je miesto, kde musíte byť mimoriadne opatrní. Nielenže rozpúšťa mäkké plasty a žuva polystyrén, ale zožerie aj určité typy akrylov. Pri používaní riedidla na lak buďte opatrní.

Čo môžem použiť namiesto minerálnych liehovín?

Minerálne liehoviny nemusia byť dostupné v oblasti, v ktorej žijete. Sú tam aj takí, ktorí sa tiež neradi zaoberajú toxickými vlastnosťami niektorých minerálnych liehovín. Čo teda môžete použiť ako alternatívu k minerálnym destilátom?

K dispozícii je veľa možností v závislosti od účelu použitia. Okrem iného môžete skúsiť použiť terpentín, acetón, denaturovaný lieh a dokonca aj tekutinu do zapaľovača dreveného uhlia. Bez ohľadu na to, akú alternatívu sa rozhodnete použiť, je nevyhnutné, aby ste sa riadili pokynmi výrobcu.

Každý z týchto produktov obsahuje určité zložky, ktoré môžu byť horľavé alebo potenciálne nebezpečné pri vdýchnutí, preto je potrebné prijať všetky ochranné opatrenia.