Koľko stojí oprava krovu?

Koľko stojí oprava krovu?

Všimli ste si ten priehyb na streche vášho domu. Výlet do podkrovia a trochu vyšetrovania a našli ste strešný fond s určitými škodami. Poškodenie zvnútra nevyzerá príliš zle, ale zvonku môžete vidieť jednoznačný priehyb v mieste, kde sa krov prehýbal. Koľko stojí oprava krovu?

Oprava krovu je kritická oprava, ktorú by ste nemali ignorovať. Očakávajte, že oprava krovu bude stáť 750 dolárov. V niektorých prípadoch môžu náklady dosiahnuť až 50 USD, ak je škoda minimálna. Väčšina opráv bude stáť menej ako 1 500 USD, zatiaľ čo rozsiahle škody môžu vyžadovať výmenu strechy, ktorá môže stáť až 15 000 USD.

Strešné krovy sa dodávajú v rôznych štýloch s použitím rôznych konštrukčných metód. Náklady na strešné krovy pre výstavbu nových domov sa zvyčajne pohybujú okolo 3,50 USD za štvorcový meter pre priemerný krov. Špeciálne nosníky môžu dosiahnuť 400 dolárov alebo viac. Oprava krovov je možná, ale vyžaduje si špeciálne znalosti a vybavenie.

Môžete skutočne opraviť strešný nosník?

Oprava krovu vyžaduje pochopenie toho, ako krovy fungujú, ako bol krov poškodený a rozsah poškodenia. Zvyčajne to nie sú faktory, ktoré môže bežný majiteľ domu posúdiť. V niektorých jurisdikciách musí licencovaný inžinier hodnotiť a dohliadať na opravu krovov.

Ak je poškodenie minimálne a krov nie je ohrozený, dodávatelia používajú na opravu na mieste dosky zo živice alebo dosky na opravu konca trámov. Dôležitejšie je zistiť, čo spôsobilo poškodenie a opraviť problém. Opravy krovu na mieste zvyčajne stoja 300 až 800 USD za krov

Náklady na vystuženie strechy

V niektorých prípadoch môže kvalifikovaný odborník vystužiť strešnú konštrukciu vrátane poškodených krovov. Vo všeobecnosti sa tieto typy opráv vzťahujú len na krovy s minimálnym poškodením, ktoré neohrozí celkovú pevnosť krovu.

Väčšina dodávateľov kvalifikovaných na opravu alebo vystuženie strešného krovu neodhadne náklady na opravu. Skúmanie poškodenia často neodhalí problémy, kým sa nezačne oprava alebo vystuženie. Z tohto dôvodu väčšina dodávateľov ponúkne cenovú ponuku na základe nákladov plus. Cena je kombináciou ceny materiálu plus hodinového poplatku. Priemerný hodinový poplatok za tieto druhy opráv je zvyčajne 55 USD za hodinu.

Náklady na výmenu krovov za krokvy

Výmena priehradovej strechy za krokvy môže mať zmysel, ak firma zaoberajúca sa výrobou krovov nemá k dispozícii pôvodné návrhy krokiev. Ak sú však vaše krovy jednoduché, zvyčajne budú stáť oveľa menej ako rámovanie krokiev na mieste. Rámovanie krokiev pre novú strechu zvyčajne stojí medzi 13 500 a 22 00 USD.

Veľkosť a zložitosť strechy sú dva faktory, ktoré najviac prispievajú k nákladom na výstavbu strešných krovov. Inžinierovi môžu vzniknúť aj náklady na vypracovanie plánu strešného rámu, ak váš miestny stavebný predpis vyžaduje výkresy na povolenie.

Získanie odhadu od dodávateľa

Predtým, ako budete uvažovať o akejkoľvek práci alebo projekte na opravu alebo výmenu vašich strešných krovov, mali by ste sa poradiť s dodávateľom o odhade nákladov. Dodávateľ bude mať požadované znalosti a príslušné licencie, dlhopisy a poistenie, ktoré vás ochránia počas projektu. Dodávateľ bude tiež poznať predpisy o povolení, ktoré vyžadujú vaši miestni úradníci.

Vo všeobecnosti by ste pri hľadaní dodávateľa strešného krovu mali zvážiť tieto tipy.

  • Získajte aspoň tri odhady od rôznych dodávateľov na porovnanie.
  • Požiadajte o referencie. Kvalifikovaní dodávatelia by mali mať referencie a radi sa pochváliť svojou prácou.
  • Uistite sa, že dodávateľ má všetky požadované licencie, dlhopisy a poistenie. Váš miestny povoľovací úrad by vám mal byť schopný pomôcť nájsť dodávateľa, ktorý spĺňa všetky požiadavky.
  • Skontrolujte odhady, aby ste sa uistili, že zahŕňajú všetky náklady a prácu na prácu.

Vyhnite sa, ak je to možné, dodávateľom, ktorí ponúkajú nákladovo plusový prístup. Keď dodávateľ čiastočne demontuje vašu strechu, je ťažké kontrolovať náklady, pretože opravy pokračujú.

Zvážte stavebné predpisy

Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, mali by ste byť neustále informovaní o stavebných predpisoch vo vašej oblasti. Mnohé stavebné predpisy vyžadujú, aby ste získali povolenie na stavebné úpravy alebo opravy, aj keď vykonávate opravu vlastníka domu. Povolenia často zahŕňajú pravidelné kontroly zo strany stavebného dozoru počas vašej práce.

Vo všeobecnosti sú povolenia vlastníka domu lacnejšie ako povolenia dodávateľa. Vo väčšine lokalít si oprava alebo výmena krovu vyžaduje stavebné povolenie. Rozsah nákladov na stavebné povolenie vlastníka domu sa líši v závislosti od zložitosti práce. Vo všeobecnosti môžete očakávať, že za stavebné povolenie zaplatíte 500 až 2 000 USD.

Ďalšie úvahy o oprave a výmene

Pri plánovaní opravy alebo výmeny strešného krovu je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie úvahy. Medzi tieto ďalšie úvahy patria tieto otázky.

    Inžinierske náklady –Možno budete potrebovať výkresy a plány svojho domu, aby ste získali povolenie na opravu strechy vášho domu. Zložitosť vašej strechy a materiály, ktoré si vyberiete pre svoj strešný krov, ovplyvňujú náklady na vypracovanie inžinierskych plánov. Náklady na nosníky –Vybudovanie priehradových nosníkov tiež prináša náklady na váš projekt. Vo všeobecnosti spoločnosti zaoberajúce sa strešnými krovmi vezmú vaše technické výkresy a poskytnú vám cenu za krov. Priemerné náklady na štandardné nosníky sa môžu pohybovať od 35 do viac ako 400 dolárov za každý nosník. Materiály -Náklady na vaše krovy sú ovplyvnené materiálom, ktorý si vyberiete. Obytné krovy sa zvyčajne stavajú z dreva. V niektorých prípadoch môže váš inžinier špecifikovať oceľové nosníky, kde extrémne rozpätia alebo zložité tvary robia drevo nepoužiteľným.

Podobne ako pri výbere dodávateľa nie je nezvyčajné predložiť svoje plány priehradových nosníkov niekoľkým rôznym firmám zaoberajúcim sa výrobou priehradových nosníkov na konkurenčné ponuky.

Náklady na nosníky vs

Na prvý pohľad sa krovy zdajú byť drahšie ako krokvy pre obytné stavby. Tento rozdiel v nákladoch je trochu zavádzajúci z niekoľkých dôvodov.

  • Náklady na priehradové nosníky zahŕňajú mzdové náklady na stavbu priehradového nosníka a prepravu priehradového nosníka na vašu stavbu. Mnoho ľudí porovnáva tieto náklady s nákladmi na materiály na rámové krokvy a nezohľadňujú náklady na prácu v krokve.
  • Krovy zvyčajne skracujú čas výstavby. Keď sú krovy na mieste, ich umiestnenie je vo väčšine prípadov oveľa rýchlejšie ako rámovanie krokiev.

Porovnanie nákladov na krov vs. nákladov na krokvy sa musí robiť opatrne. Pri použití národných priemerných nákladov na prácu a materiál je porovnanie nákladov medzi krokvami a priehradovými nosníkmi takto rozdelené.

Konštrukcia krovu Konštrukcia krokiev
Konštrukcia krovu 1,00 USD za stopu dosky / priemer 10 500 USD 3 až 5 dolárov za stopu dosky
Žeriav a operátor 150 $ za deň / 500 $ za prácu N/A
Náklady na prácu pri inštalácii 2 240 dolárov 10 500 – 24 000 USD

Celkovo budú priehradové nosníky stáť medzi 9 a 11 USD za štvorcový meter pri priemernom projekte bytovej výstavby. Konštrukcia krokiev bude stáť 7 až 16 dolárov za štvorcový meter v porovnateľnom dome.

Koľko stojí 20-stopový nosník?

Vo všeobecnosti bude 20-stopový drevený nosník so sklonom 4/12 stáť medzi 30 a 50 USD. Tieto náklady nezahŕňajú náklady na doručenie alebo inštaláciu. Špeciálne nosníky môžu stáť viac v závislosti od dizajnu alebo zložitosti.

Koľko stojí 40 stopový nosník?

Drevený nosník s rozpätím 40 stôp s rozstupom 4/12 zvyčajne stojí medzi 125 a 155 USD. Dlhšie rozpätie vyžaduje viac materiálu, viac spojovacích prvkov a vyššie náklady na prácu. Táto cena nosníka nezahŕňa dodávku ani montáž.

Oprava krovu – nie je čo ignorovať

Len málo majiteľov domov chodí do svojich podkrovných priestorov pravidelne na kontroly či opravy. Tento priestor často trpí zanedbaním. Pravidelný plán kontrol vám môže ušetriť stovky alebo tisíce dolárov na nákladoch na opravy.